Jezik sajta : Srpski / English |

Vlada RS usvojila predlog Zakona o otpisu kamate

06.04.2012

http://www.poslodavci.org.rs/images/news/img_vlada_tn.jpg

Vlada Republike Srbije je na sednici 5. aprila 2012. godine usvojila predlog Zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prosledila ga Narodnoj skupštini na usvajanje.

 

Predlogom Zakona predviđa se otpis obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2011. godine.

 

Javni prihodi obuhvaćeni predlogom Zakona su:

 

1) poreza na dohodak građana, uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti;

2) poreza na dobit pravnih lica;

3) poreza na prenos apsolutnih prava;

4) poreza na nasleđe i poklon;

5) poreza na promet;

6) poreza na registrovano oružje;

7) poreza na fond zarada;

8) poreza na finansijske transakcije;

9) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

10) doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

 

Prema predlogu Zakona, da bi se ostvario otpis kamate potrebno je da podnosilac zahteva prethodno izmiri obaveze po osnovu glavnog duga i troškove prinudne naplate, ukoliko je postupak prinudne naplate pokrenut.

 

Zahtev Poreskoj Upravi se podnosi najkasnije do 30. juna 2013. godine.
Događaji
23.09.2015 | Savetovanje

Primena Zakona o platnim uslugama

08.09.2015 | Donatorsko veče

Humanitarna akcija škole Đuro Salaj

31.08.2015 | IZ PRAKSE ADVOKATSKE KANCELARIJE SPECIJALIZOVANE ZA PRIVREDNO PRAVO

NAPLATA POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM