Jezik sajta : Srpski / English |

Predlog izmena Zakona o radu upu─çen Ministarstvu rada

27.11.2012

http://www.poslodavci.org.rs/images/news/img_zakoni_tn.jpg

 

Unija poslodavaca Srbije podnela je Inicijativu za izmene zakona o radu, koja obuhvata 44 ─Źlana Zakona.

 

 

Slabosti radnog prava u RS koje je neophodno što pre otkloniti donošenjem novih zakonskih rešenja obuhvataju slede─çe:

 • Visok stepen nefleksibilnosti ve─çine odredaba Zakona sa stanovišta uporednopravnih rešenja (npr. ne postoji mogu─çnost fleksibilnih oblika rada, mogu─çnost zasnivanja radnog odnosa na odre─Ĺeno vreme nezavisno od razloga, mogu─çnost trajanja ovog rada du┼że od 12 meseci), kao i visoka formalizovanost što sve ko─Źi privredu u prilago─Ĺavanju dinami─Źkoj promeni ambijenta i manjem zapošljavanju zbog uzdr┼żavanja poslodavaca.
 • Izrazita razra─Ĺenost pojedinih pravnih instituta (prenormiranost), koja, kao takva, sputava slobodu daljeg dogovaranja poslodavca i zaposlenog i onda kada bi to bilo u obostranom interesu.
 • Nepreciznost pojedinih odredbi, te postojanje pravnih praznina, a što sve doprinosi pravnoj nesigurnosti, odnosno daje prostor razli─Źitom tuma─Źenju, kako od strane samih zaposlenih, tako i od strane poslodavaca, ali i od strane dr┼żavnih organa (izvršnih i sudskih).
 • Sistem radnih odnosa koji destimuliše poslodavce da zapošljava nove radnike; favorizuje sada zaposlene na ra─Źun nezaposlenih, tj. prete┼żno starije na ra─Źun prete┼żno mla─Ĺih generacija (delom uslovljeno i neprimerenim rešenjem u vezi sa otpremninama, delom što poslodavac kroz donošenje programa rešavanja viška zaposlenih preuzima socijalnu ulogu dr┼żave i pri tom troši vreme i novac koje bi ulo┼żio na rešenje ekonomskih teško─ça i sl.); podsti─Źe nepoštovanje zakona; vodi nestandardnim oblicima radnog anga┼żovanja ─Źija je ideja da se lakše i sa manjim troškovima  reguliše redovna radna snaga kod poslodavca; podsti─Źe prelazak u sivu ekonomiju bez ikakvog ugovora o radu, kako bi se izbegle restriktivne odredbe radnog zakonodavstva.

 

 

U ┼żelji da  doprinese rešenju krize nezaposlenosti i unapre─Ĺenju strategije zapošljavanja, odnosno rešenju manjkavosti, iznala┼żenju fleksibilnijih rešenja i uklanjanju o─Źiglednih propusta u pozitivnom radnom zakonodavstvu Unija poslodavaca Srbije predlo┼żila je izmene 44 ─Źlana Zakona o radu, a neke od njih su:

 • Rad na odre─Ĺeno vreme – brišu se uslovi pod kojima se mo┼że ugovoriti rad na odre─Ĺeno vreme i produ┼żava se maksimalno trajanje takvog ugovora na 36 meseci. Tako─Ĺe trajanje prekida koje se ne smatra prekidom rada smanjuje se sa 30 na 15 dana
 • Prekovremeni rad – uvodi se odredba da se prekovremeni rad uvodi Odlukom poslodavca, odredba da zaposleni mo┼że raditi i du┼że od 8 sati nedeljno, uz njegovu pisanu saglasnost, u skladu sa Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 2003/88EC
 • Raspored radnog vremena – Skra─çuje se rok za dostavu izmena rasporeda na 2 dana sa prethodnih 7 i uvodi se pojam hitnog prekovremenog rada, kako bi se omogu─çilo nesmetano funkcionisanje JIT menad┼żmenta
 • Godišnji odmor – poslodavcu se daje sloboda u izboru kriterijuma za uve─çanje zakonskog minimuma od 20 dana; proširuje se sloboda zaposlenog i poslodavca za dogovaranje koriš─çenja godišnjeg odmora u više delova brisanjem odredbe da se godišnji odmor mo┼że koristiti u dva dela; skra─çuje se period minimalnog trajanja prvog dela godišnjeg odmora na dve neprekidne radne nedelje, odnosno najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine; dodaje se odredba da se godišnji odmor iz više od dva dela mo┼że koristiti isklju─Źivo na pisani zahtev zaposlenog; skra─çuje se rok za dostavljanje rešenja o koriš─çenju godišnjeg odmora na 5 dana sa trenutnih 15; daje se mogu─çnost dostavljanja rešenja o koriš─çenju godišnjeg odmora elektronskim putem, uz elektronski potpis poslodavca, u cilju smanjenja administracije; dodaje se mogu─çnost kolektivnog godišnjeg odmora , u cilju smanjivanja administracije za firme sa velikim brojem zaposlenih.
 • Porodiljsko odsustvo – uvodi se mogu─çnost da se zaposlena ┼żena na li─Źni zahtev vrati na rad i pre isteka porodiljskog odsustva, s tim da u tom slu─Źaju ima pravo na polovinu punog radnog vremena, za koju ostvaruje zaradu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, dok za drugu polovinu ostvaruje naknadu zarade u skladu sa zakonom.
 • Zarada – menjaju se elementi iz kojih se sastoji zarada, tako što se briše doprinos zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca i na taj na─Źin bi se nagrade i bonusi izuzeli od oporezivanja
 • Naknada zarade – predla┼że se da se naknada zarade ostvaruje u visini osnovne zarade
 • Druga primanja iz radnog odnosa – dodaje se odredba da se Opštim aktom, odnosno Ugovorom o radu poslodavaca mo┼że utvrditi pravo na doprinos zaposlenog poslovnom uspehu (nagrade, bonusi i sli─Źno)
 • Otpremnina – uvodi se odredba da se maksimalan iznos otpremnine ra─Źuna po godinama radnog sta┼ża provedenih kod poslodavca
 • Privremeno udaljenje sa rada – maksimalno trajanje mere je produ┼żeno na 15 dana
 • Upu─çivanje na rad kod drugog poslodavca – briše se odredba po kojoj se zaposlenom ne mogu utvrditi manja prava od onih koja je imao kod poslodavca koji ga je uputio na rad; dodaje se odredba da poslodavac kod kojeg je zaposleni upu─çen na rad mo┼że da rasporedi zaposlenog, uz pisanu saglasnost, na radno mesto u skladu sa svojom sistematizacijom radnih mesta; dodaje se odredba da po isteku roka na koji je upu─çen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio, osim u slu─Źaju otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog, poslodavca ili sporazumnog prekida radnog odnosa.
 • Prestanak radnog odnosa – dodaje se pojašnjenje u kome radni odnos prestaje u slu─Źaju da nadle┼żni sud potvrdi odluku poslodavca o otkazu ugovora o radu; dodaje se odredba da zaposlenom prestaje radni odnos ukoliko se kod njega utvrde zdravstvene smetnje u skladu sa ─Źlanom 81. Zakona kako bi se izbeglo razli─Źito tuma─Źenje ove odredbe od strane sudova; briše se odredba da, ukoliko u roku od 6 meseci od prestanka radnog odnosa u slu─Źaju tehnološkog viška nastane ponovo potreba za radnim mestom zaposleni kojem je radni odnos prestao ima prednost u odnosu na ostale;Doga─Ĺaji
31.08.2015 | IZ PRAKSE ADVOKATSKE KANCELARIJE SPECIJALIZOVANE ZA PRIVREDNO PRAVO

NAPLATA POTRA┼ŻIVANJA SUDSKIM PUTEM

11.07.2015 | ─îlan UPS

EUprogress

02.07.2015 | Novi ─Źlan UPS

ADVOKATSKA KANCELARIJA - LAW OFFICE

26.06.2015 | Unija poslodavaca Srbije Vas poziva na obuku

Primena Zakona o za┼ítiti uzbunjiva─Źa u svetlu obaveza poslodavaca