Jezik sajta : Srpski / English |

Ministarstvo finansija i privrede objavilo Nacrt zakona o otpisu kamata

13.11.2012

http://www.poslodavci.org.rs/images/news/img_srbija-grb_tn.png

Ministarstvo privrede i finansija objavilo je tekst Nacrta zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

 

Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih javnih prihoda, uslovi i obim otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.

 

Predviđeno je da glavni poreski dug miruje od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2014. godine za male poreske obveznike, tj. do 31. decembra 2013. godine za velike poreske obveznike.

 

Poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine.

 

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

 

Ukoliko poreski obveznik izmiri glavnicu u periodu mirovanja duga, stiče pravo na otpis celokupne kamate.

 

Ceo tekst Nacrta zakona možete preuzeti u prilogu.