Jezik sajta : Srpski / English |

Vesti

Nov sistem paušalnog oporezivanja smanjuje broj preduzetnika

18.09.2014
http://www.poslodavci.org.rs/images/news/img_porez_tn.jpg
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti nanela je veliku štetu privrednicima u ovoj godini povećavajući porez pojedinih preduzetnika i 150%