Jezik sajta : Srpski / English |

Vesti

POZIV ZA VOLONTERSKO ODRŽAVANJE RADIONICA MLADIMA SA INVALIDITETOM

26.08.2015
http://www.poslodavci.org.rs/images/news/img_fmi_tn.jpg
Pozivamo Vas da doprinesete unapređenju znanja i veština mladih sa invaliditetom za proces zapošljavanja, volonterskim održavanjem radionica u okviru projekta Foruma mladih sa invaliditetom „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju”.

Događaji

http://www.poslodavci.org.rs/images/events/img_naplata_potrazivanja_tn.jpg 31.08.2015 | IZ PRAKSE ADVOKATSKE KANCELARIJE SPECIJALIZOVANE ZA PRIVREDNO PRAVO

NAPLATA POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM

http://www.poslodavci.org.rs/images/events/img_euprogress_tn.jpg 11.07.2015 | Član UPS

EUprogress

http://www.poslodavci.org.rs/images/events/img_businesslawserbia2_tn.gif 02.07.2015 | Novi član UPS

ADVOKATSKA KANCELARIJA - LAW OFFICE